ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต
Wemall | Trueyou Catalog
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่จอง Samsung Galaxy S20 ultra 5G | S20+ | S20
เงื่อนไขการลงทะเบียนสั่งจอง Samsung Galaxy S20 ultra 5G | S20+ | S20 ที่ WeMall

 • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy S20 หรือ S20+ หรือ S20 ultra 5G ล่วงหน้าผ่านทาง https://www.wemall.com/samsung-booking ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 5 มีนาคม 2563 สิทธิ์การลงทะเบียนซื้อมีจำนวนจำกัด
 • ลูกค้าที่สั่งซื้อ Samsung Galaxy S20+ หรือ S20 ultra 5G รับฟรี Galaxy Buds+ มูลค่า 4,990 บาท
 • การจัดส่งสินค้า และของสมนาคุณ
  • บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่ง Samsung Galaxy S20 หรือ Samsung Galaxy S20+ พร้อมของสมนาคุณ (ถ้ามี) ให้แก่ท่านตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  • สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy S20 ultra 5G ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าพร้อมของสมนาคุณ (ถ้ามี) ให้แก่ท่านตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ส่วนลูกค้าที่ลงทะเบียนซื้อ Samsung Galaxy S20 ultra 5G ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 5 มีนาคม 2563 บริษัทฯ จะเริ่มจัดส่งสินค้าพร้อมของสมนาคุณ (ถ้ามี) ให้แก่ท่านตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป
  • ผู้ขนส่งของบริษัทฯ จะติดต่อลูกค้าเพื่อนัดหมายการส่งสินค้า หากไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้ บริษัทฯ ขอยกเลิกคำสั่งซื้อ และคืนเงินให้แก่ท่าน และถือว่าท่านสละสิทธิ์การรับของสมนาคุณ และสิทธิพิเศษต่างๆ อีกทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชดเชยให้ในทุกกรณี และหากท่านต้องการสินค้า ท่านจะต้องทำรายการสั่งซื้อเข้ามาใหม่
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทให้ถือว่าการพิจารณา และคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • หากบริษัทฯ ตรวจพบว่ามีการทุจริต หรือมีการกรอกรายละเอียดที่ผิดพลาด หรือทำผิดเงื่อนไข จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการรับของสมนาคุณและสิทธิพิเศษอื่น ๆ
 • สีของ Samsung Galaxy S20 หรือ S20+ หรือ S20 ultra 5G ในแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน โปรดตรวจสอบรายละเอียดก่อนลงทะเบียนซื้อ
 • หลังจากยืนยันลงทะเบียนซื้อแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้
 • สิทธิพิเศษ และของสมนาคุณไม่สามารถเลือกสี แลก หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
 • เมื่อท่านทำการลงทะเบียนซื้อสินค้า ถือว่าท่านยินยอมให้บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด (บริษัทฯ) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และจัดเก็บข้อมูลของท่าน และส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง SMS และ Email ที่ได้ลงทะเบียนไว้ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลของท่านจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของซัมซุง ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.samsung.com/th/info/privacy
 • หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่น ติดต่อผ่านช่องทาง Live Chat บน Samsung Online Shop หรือ call center 02-689-2323