ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต
Ascend Commerce Google form
Ascend Commerce พร้อมเป็นคำตอบให้กับคุณ ด้วย Package การให้บริการแบบครบวงจร
Standard
20,000
บาท/เดือน*
ปกติ 40,000.-
+
6% ของยอดขายรวมรายเดือน
ฟีเจอร์
จัดการหน้าร้าน อัพโหลดสินค้าแบนเนอร์ ปรับราคา ปรับสต็อค
ระบบในการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
บริการแก้ไขปัญหาหลังบ้านที่เกี่ยวข้องกับระบบของบริษัทฯ
เลือก

Smart
25,000
บาท/เดือน*
ปกติ 50,000.-
+
8% ของยอดขายรวมรายเดือน
ฟีเจอร์
จัดการหน้าร้าน อัพโหลดสินค้าแบนเนอร์ ปรับราคา ปรับสต็อค
ตบแต่งร้านค้า การวาง Lay-out ภาพสินค้า การใช้ Tools ต่างๆ
บริการตอบและให้ข้อมูลสินค้าใน Chat บนแพลตฟอร์ม
ระบบในการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
บริการแก้ไขปัญหาหลังบ้านที่เกี่ยวข้องกับระบบของบริษัทฯ
รายการยอดขาย
เลือก

Premium
40,000
บาท/เดือน*
ปกติ 80,000.-
+
10% ของยอดขายรวมรายเดือน
ฟีเจอร์
บริหารการขายและวางกลยุทธการขายออนไลน์
จัดการหน้าร้าน อัพโหลดสินค้าแบนเนอร์ ปรับราคา ปรับสต็อค
ตบแต่งร้านค้า การวาง Lay-out ภาพสินค้า การใช้ Tools ต่างๆ
ผลิตแบนเนอร์ เพื่อการขาย
บริการตอบและให้ข้อมูลสินค้าใน Chat บนแพลตฟอร์ม
ระบบในการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
บริการแก้ไขปัญหาหลังบ้านที่เกี่ยวข้องกับระบบของบริษัทฯ
รายการยอดขาย
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจ
เลือก

Supreme
50,000
บาท/เดือน*
ปกติ 100,000.-
+
12% ของยอดขายรวมรายเดือน
ฟีเจอร์
บริหารการขายและวางกลยุทธการขายออนไลน์
จัดการหน้าร้าน อัพโหลดสินค้าแบนเนอร์ ปรับราคา ปรับสต็อค
ตบแต่งร้านค้า การวาง Lay-out ภาพสินค้า การใช้ Tools ต่างๆ
ผลิตแบนเนอร์ เพื่อการขาย
บริการตอบและให้ข้อมูลสินค้าใน Chat บนแพลตฟอร์ม
ระบบในการเชื่อมต่อข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
บริการแก้ไขปัญหาหลังบ้านที่เกี่ยวข้องกับระบบของบริษัทฯ
รายการยอดขาย
ประชุมสรุปผลการดำเนินงานของธุรกิจ
การตลาดออนไลน์บน Lazada Shopee
เลือก

;