ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด

  

เงื่อนไขรับคะแนนสะสม TruePoint 3 เท่า

1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint 3 เท่า สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน https://www.wemall.com/truebrandingshop (สาขาที่ร่วมรายการ ทรูแบรนด์ดิ้งชอปสาขาไอคอนสยาม ทรูแบรนด์ดิ้งชอปสาขาสยามพารากอน และทรูสเฟียร์สาขาเซ็นทรัลเวิลด์) ในวันที่ 7 พฤษภาคม - 31 มีนาคม 2563 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
2. ลูกค้าต้องชำเร็จเงินเสร็จสมบูรณ์และรับสินค้าในสาขาที่ได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
3. ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
4. สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน www.wemall.com และชำระเงินครบตามมูลค่าราคาที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้
4.1 ลูกค้าจะได้รับ Truepoint ทันทีในอัตราปกติ เมื่อลูกค้ากดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่อัตรา 25 บาท ต่อ 1 ทรูพอยท์
4.2 ลูกค้าจะได้รับ Truepoint ที่เหลือ (2 เท่า) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้ากดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: จำกัดสูงสุด 1,000 TruePoint ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และ 10,000 คะแนน ต่อ เดือน
5. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อโดย ไม่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ในการแลกรับสินค้าหรือแลกรับส่วนลดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ
6. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.wemall.com เท่านั้น
7. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ลงทะเบียน TrueID ตามเงื่อนไข
8. ทรูยู จะมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
9. รายการสั่งซื้อที่ได้รับสิทธ์ TruePoint จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ขายแต่ละราย
10. ข้อกำหนดการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก สิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า