ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต


เงื่อนไขรับคะแนนสะสม TruePoint

1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน  www.wemall.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)

2. สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน  www.wemall.com และชำระเงินครบตามมูลค่าราคาที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้ 


2.1 รับ 1 TruePoint จากมูลค่าสินค้าทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน
2.2 พิเศษ! รับ TruePoint สูงสุด 12 เท่า โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

       2.2.1 รับ TruePoint 10 เท่า ทุกวันที่ 10 ของเดือน
       2.2.2 รับ TruePoint 2 เท่า ทุกวัน พุธ ของเดือน
       2.2.3 รับ TruePoint พิเศษ ตามวันที่กำหนดดังนี้
 • วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 จะได้รับ TruePoint 5 เท่า
 • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 จะได้รับ TruePoint 11 เท่า
 • วันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 จะได้รับ TruePoint 5 เท่า
 • วันที่ 11 ธันวาคม 2561 จะได้รับ TruePoint 5 เท่า
 • วันที่ 12 ธันวาคม 2561 จะได้รับ TruePoint 12 เท่า

หมายเหตุ: จำกัดสูงสุด 1,000 TruePoint ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และ 10,000 คะแนน ต่อ เดือน

3. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อโดย ไม่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ในการแลกรับสินค้าหรือแลกรับส่วนลดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ

4. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่าน  www.wemall.com เท่านั้น 


5. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ลงทะเบียน TrueID ตามเงื่อนไข

6. ทรูยู จะมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7. รายการสั่งซื้อที่ได้รับสิทธ์ TruePoint จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ขายแต่ละราย

8. ข้อกำหนดการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก สิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

https://www.wemall.com/