ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต


เงื่อนไขโปรโมชั่น

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4%* เมื่อช้อปเต็มจำนวนจากเว็บไซด์ที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 880 บาท/บัญชีบัตร/เดือน หรือรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,400 บาท/บัญชีบัตรตลอดรายการ

ลงทะเบียนพิมพ์ TON ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3บาท/ครั้งตลอดรายการ)

ระยะเวลาโปรโมชั่น : วันนี้ - 31 มกราคม 2020

______________________________________________________

เงื่อนไขอื่นๆ:

- ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร

- ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ

- ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อบริษัทฯ โดยตรง

- กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯ ต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน

- กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด

- ธนาคารฯ มีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้ตามที่ธนาคารฯ เห็นสมควร

- กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770 กด 0 กด 2