ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต

รายละเอียดแคมเปญ

ต่อที่ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 8%

เมื่อช้อปเต็มจำนวนจากเว็บไซด์ที่ร่วมรายการ

ยอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
2,500 – 9,999 บาท 80 บาท
10,000 บาทขึ้นไป 800 บาท

(จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ)

ลงทะเบียนพิมพ์ LINE ตามด้วยเลขบัตรฯ 16 หลัก ส่งที่ 4712066 (3บ./ครั้งตลอดรายการ)

ต่อที่ 2: รับเพิ่มเครดิตเงินคืน 10% ใช้คะแนนสะสมแลกเท่ากับยอดซื้อ/เซลล์สลิปแจ้งความประสงค์ตัดคะแนน โทร. 1770 (Code: 115008)

ต่อที่ 3:สิทธิพิเศษจากเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

__________________________________________________

เงื่อนไขแคมเปญ

ต่อที่ 1:

 • -  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
 • -  เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย ที่มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาท/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป โดยคำนวณยอดใช้จ่ายจากทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม และได้ลงทะเบียนพร้อมได้รับข้อความตอบกลับว่าได้ลงทะเบียนแล้ว  
 • -  จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,200 บาท/บัญชีบัตร/ตลอดรายการ
 • -  ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักที่ยังคงสมาชิกภาพและมีสถานะปกติภายใน 60 วัน หลังวันสิ้นสุดรายการ

ต่อที่ 2:

 • - เฉพาะสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทยประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสมในบัตรไม่น้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ในวันที่ธนาคารฯ ดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลัก
 • - เฉพาะยอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/หมายเลขบัตร/เซลล์สลิป และการเครดิตเงินคืนจะเริ่มจากคะแนนขั้นต่ำ 1,000 คะแนน และคำนวณทุกๆ 1,000 คะแนน กรณีสมาชิกบัตรฯ มีคะแนนสะสมไม่เพียงพอสำหรับทำรายการ ธนาคารฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกรายการ
 • - ลูกค้าที่ต้องการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน จะต้องแจ้งความประสงค์ในการตัดคะแนน โทร. 1770 (Code: 115008)
 • - ธนาคารฯ จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ในวันทำการถัดจากวันที่สมาชิกบัตรแจ้งใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงิน
 • - คะแนนสะสมไม่สามารถคืน, แลก, เปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้

ต่อที่ 3:

 • - สิทธิพิเศษเป็นไปตามที่แต่ละเว็บไซต์ที่ร่วมรายการกำหนด
 • - ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการใดๆ ทั้งสิ้น
 • - สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แต่ละเว็บไซต์ที่ร่วมรายการ

เงื่อนไขอื่นๆ:

 • - ยกเว้นบัตรเครดิตสำหรับองค์กร
 • - ธนาคารฯ ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลหรือปัญหาทางเทคนิคต่างๆ สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการเพื่อการตรวจสอบ
 • - ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี โปรดติดต่อศูนย์การค้าโดยตรง
 • - กรณีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน สมาชิกบัตรฯต้องติดต่อธนาคารภายใน 90 วันนับแต่วันที่ธนาคารทำเครดิตเงินคืน
 • - กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • - ธนาคารฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • - กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือ www.thanachartbank.co.th หรือ โทร. 1770