ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต


การขอเงินคืนนั้น ท่านสามารถแจ้งขอเงินคืนได้หลังจากขั้นตอน ยืนยันการชำระเงิน จนถึงก่อน ยืนยันการรับสินค้า โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้

1. กดปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"

2. กดเลือก “รายการสั่งซื้อ” จากเมนูด้านซ้าย เพื่อเข้าสู่หน้าประวัติรายการสั่งซื้อ และ กด "ขอเงินคืน” ที่รายการสั่งซื้อที่ท่านต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าการขอเงินคืน

3. ทำเครื่องหมาย / หน้ารายการสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน

4. เลือกเหตุผลที่ต้องการขอเงินคืน

5. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องการขอเงินคืนให้อัตโนมัติ หลังจากเลือกรายการสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน

6. ระบุเหตุผลเพิ่มเติมที่ต้องการขอเงินคืนให้ร้านค้าทราบ

 หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถทำได้โดยการกดที่ “เลือกไฟล์” (ทางเลือก) 

7. หากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วให้กดที่ “แจ้งเรื่องขอเงินคืน

8. หลังจากท่านกด “แจ้งเรื่องขอเงินคืน” ไปแล้ว ระบบจะทำการแจ้งเรื่องไปที่ร้านค้าและร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธหรือตอบรับคำร้องขอเงินคืนของท่านตามที่กำหนด หากร้านค้าไม่ตอบกลับ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่ท่านอัตโนมัติทันที ระยะเวลาในการตอบกลับสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้
 

     - ในกรณีที่ท่านแจ้งเรื่องขอเงินคืนหลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน และรายการสั่งซื้ออยู่ที่ขั้นตอน รอการแจ้งจัดส่งสินค้า จากร้านค้า ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมง หลังจากหมดเวลาแจ้งจัดส่งสินค้า** หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ 

 ช่วงเวลาแจ้งจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันตามสินค้าแต่ละรายการ ท่านสามารถดูข้อมูลระยะเวลาดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ใต้เมนู "การจัดส่งสินค้า

     - ในกรณีที่ท่านแจ้งเรื่องขอเงินคืนระหว่างที่รายการสั่งซื้อ หมดเวลาแจ้งจัดส่ง ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมง หลังจากลูกค้าแจ้งเรื่อง หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ

1. กดเลือกที่ "เข้าสู่ระบบ" 

2. เลือกหัวข้อ “รายการสั่งซื้อ” เลื่อนไปยังรายการสั่งซื้อที่ต้องการขอเงินคืน และกดเลือกที่ “ขอเงินคืน”

3. ทำเครื่องหมาย / หน้ารายการสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน

4. เลือกเหตุผลที่ต้องการขอเงินคืน

5. ระบบจะแสดงจำนวนเงินที่ต้องการขอเงินคืนให้อัตโนมัติ หลังจากเลือกรายการสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน

6. ระบุเหตุผลเพิ่มเติมที่ต้องการขอเงินคืนให้ร้านค้าทราบ

หากต้องการส่งรูปภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถทำได้โดยการกดที่ “เลือกไฟล์” (ทางเลือก)

7. หากกรอกข้อมูลทุกอย่างครบแล้วให้กดที่ “แจ้งเรื่องขอเงินคืน

8. หลังจากท่านกด “แจ้งเรื่องขอเงินคืน” ไปแล้ว ระบบจะทำการแจ้งเรื่องไปที่ร้านค้าและร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธหรือตอบรับคำร้องขอเงินคืนของท่านตามที่กำหนด หากร้านค้าไม่ตอบกลับ ระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่ท่านอัตโนมัติทันที ระยะเวลาในการตอบกลับสามารถแบ่งได้เป็น 2 กรณีดังนี้

     - ในกรณีที่ท่านแจ้งเรื่องขอเงินคืนหลังจากแจ้งยืนยันการชำระเงิน และรายการสั่งซื้ออยู่ที่ขั้นตอน รอการแจ้งจัดส่งสินค้า จากร้านค้า ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมง หลังจากหมดเวลาแจ้งจัดส่งสินค้า** หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ

ช่วงเวลาแจ้งจัดส่งสินค้าจะแตกต่างกันตามสินค้าแต่ละรายการ ท่านสามารถดูข้อมูลระยะเวลาดังกล่าวได้ที่หน้ารายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อ ใต้เมนู "การจัดส่งสินค้า"

     - ในกรณีที่ท่านแจ้งเรื่องขอเงินคืนระหว่างที่รายการสั่งซื้อ หมดเวลาแจ้งจัดส่ง ทางร้านค้าจะมีเวลาปฎิเสธคำร้องขอเงินคืน 72 ชั่วโมง หลังจากลูกค้าแจ้งเรื่อง หลังจากนั้นระบบจะทำการยอมรับการขอเงินคืนให้แก่ท่านโดยอัตโนมัติ

ในส่วนของร้านค้าจะมีสองตัวเลือกในการตอบกลับท่านคือ ปฏิเสธการขอเงินคืน หรือ ยอมรับการขอเงินคืน หากร้านค้าปฏิเสธการขอเงินคืน สถานะการขอเงินคืนของท่านจะเป็น “ร้านค้าปฏิเสธการขอเงินคืน” ท่านมีสิทธิ์ที่จะขอเงินคืนใหม่ได้ ด้วยการกดที่ “ขอเงินคืน

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

weloveshopping facebook WeMall Official

Call center 02-020-2354 วันทำการ จันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 09:00 - 18:00 น.

support@wemall.com