ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต

สิทธิพิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แบ่งชำระ 0% นานสูงสุด 10 เดือน* รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 14% ดังนี้ 

- แบ่งชำระครบทุก 14,000 บาท/เซลส์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท 

- หรือ แบ่งชำระครบ 14,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป + แลกคะแนนสะสมเท่ายอดราคาสินค้า รับเครดิตเงินคืน 14% 

เงื่อนไข 

- จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาทต่อท่านตลอดรายการ 

- ผู้ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 14% ต้องส่ง SMS ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์โดยพิมพ์ BSMP ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่ 4712008 และรอข้อความยืนยันการ ลงทะเบียนจากระบบ (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท) ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการ

เงื่อนไข 

1. การแบ่งชำระ Be Smart ยกเว้น บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกันเอ็กซ์เพรส บัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ บัตรเครดิตประเภทองค์กร บัตรเครดิตสำหรับส่วนราชการ บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย บัตรเครดิตเพื่อการจัดซื้อ 

2. เฉพาะสินค้า Smart Phone / Tablet / Gadget เท่านั้น โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม ณ จุดขาย โดยมียอดราคาสินค้าขั้นต่ำ 3,000 บาทขึ้นไป / เซลส์สลิป และยอดแบ่งชำระต่อเดือนไม่ต่ากว่า 500 บาท / เดือน ** 

3. สงวนสิทธิคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดแบ่งชำระต่อเซลส์สลิปของบัตรหลักและ/หรือบัตรเสริมที่เกิดขึ้นจากร้านค้าร่วม รายการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2562 31 ธันวาคม 2562 

4. จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,200 บาทต่อท่านตลอดรายการ โดยกรณีลงทะเบียนทาง SMS เพื่อรับสิทธิ์ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 14% ธนาคารฯ จะทาการหักคะแนนสะสมในบัญชีของบัตรหลักตามจำนวนคะแนนเท่ายอดราคาสินค้า/บริการสูงสุดไม่เกิน 30,000 คะแนนต่อท่านตลอดรายการในวันที่ธนาคารฯ คืนเงินให้ หากมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอในวันที่ธนาคารฯ คืนเงินให้ ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิให้เครดิตเงินคืนแบบไม่ใช้คะแนนสะสมแทน โดยเครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก คืน แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ 

5. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใน 90 วันหลังจบรายการส่งเสริมการขายให้กับสมาชิกบัตรหลักที่คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ไม่ผิดนัดชำระ และไม่ผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี โดยจะแสดงรายการเครดิตเงินคืนในใบแจ้งยอดใช้จ่ายบัตรเครดิต 

6. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์การแลกใช้คะแนนสะสมเพื่อรับเครดิตเงินคืน 14% เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพประเภทที่มีคะแนนสะสม ยกเว้น บัตรเครดิตไทเทเนียม บัตรแอร์เอเชียแพลทินัม มาสเตอร์การ์ด และบัตรเสริมทุกประเภท 

7. ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน SMS เฉพาะเครือข่ายที่ร่วมรายการ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE, TOT, CAT เท่านั้น ยกเว้น เครือข่าย Line Mobile ไม่สามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้ การลงทะเบียน SMS จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อลูกค้าได้รับข้อความยืนยันการเข้าร่วมรายการ 

8. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ 

9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท คาตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด 

10. ตรวจสอบคะแนนสะสม Thank you Rewards ได้เองที่ แอปพลิเคชัน บัวหลวง เอ็มแบงก์กิ้ง หรือ โทร. 0 2638 4000 กด 1522 

11. ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตหรือจัดจำหน่ายสินค้า และไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้จัดจาหน่ายโดยตรง 

12. สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติม โทร. 0 2638 4000