ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไป
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต

ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ได้ดีลคุ้ม พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เมื่อมียอดใช้จ่ายที่เว็บไซต์ และ แอปพลิเคชั่นออนไลน์ ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563

หมายเหตุ : หมายเหตุ : จำกัดรับเงินเครดิตคืนสูงสุด 3,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก /ธนาคาร ตลอดรายการ

ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ 

ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ (ข้อความละ 3 บาท)

 

เฉพาะบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ช้อปออนไลน์แล้ว อย่าลืม! แบ่งจ่ายสบายๆ 0% 3 เดือน กับ TMB SoGooOD

ยอดขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ง่ายเพียงโทร 1558 กด 1 ตามด้วย 01 หรือ TMB TOUCH ก่อนวันสรุปยอดบัญชี

            

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย ประเภทบุคคลธรรมดา ยกเว้น บัตรเครดิตองค์กรทุกประเภท

2. เมื่อมียอดใช้จ่าย ตั้งแต่ 3,000 – 9,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 150 บาท หรือมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 10,000 – 19,999 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 400 บาท หรือมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท โดยคำนวณรวมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ เว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นออนไลน์ ที่ร่วมรายการ

3. จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3 ,000 บาท /บัญชีบัตรหลัก / ธนาคาร ตลอดรายการ

4. ไม่รวมยอดใช้จ่ายจากการซื้อบัตรกำนัล ยอดใช้จ่ายทางธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดการคืนสินค้าในภายหลัง

5. ธนาคาร จะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 2 รอบบัญชีถัดจากวันสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิต TMB) และภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดรายการ (สำหรับบัตรเครดิตธนชาต และบัตรเครดิตนครหลวงไทย) เฉพาะผู้ถือบัตรฯที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิสมบูรณ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และ มีสถานะบัตรฯปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรฯ หรือมีการชำระยอดใช้จ่ายภายในวันที่ครบกำหนด โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันตัดรอบบัญชี (Posted Date) และไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกในภายหลัง

6. ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน กรณีผู้ถือบัตรหลักหลายใบ ยอดค่าใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณรวมกัน โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรหลักที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

7. กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้กับบัตรเสริมใบนั้น กรณีที่บัตรเสริมทำการลงทะเบียนหลายใบภายใต้บัญชีบัตรหลักเดียวกัน ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนให้บัตรเสริมที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด

8. รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

9. ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไข ระยะเวลา และสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากกรณีมีข้อพิพาทเกิดขึ้น การตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

10. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 และ Thanachart Contact Center โทร.1770 กด 0 กด 2

       

เงื่อนไข TMB So GooOD

1. สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ที่มีสถานะบัตรปกติ และโทรเข้ามาทำรายการบริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ด้วยตนเองผ่าน TMB Contact Center 1558 กด 1 ตามด้วย 01 ก่อน 00 น.ของวันสรุปยอดบัญชี หรือผ่าน TMB Touch / TMB Internet Banking ระหว่างเวลา 6.00-22.00 น.จนถึงวันสรุปยอดบัญชี (รอบบัญชีเดียวกับที่มีการใช้จ่าย)

2. ยอดใช้จ่ายที่ไม่สามารถใช้บริการ TMB So GooOD ได้แก่ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากวงเงินชั่วคราว ยอดเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า รายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง ยอดใช้จ่ายจากการซื้อกองทุนรวม ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากดอกเบี้ย ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ

3. สงวนสิทธิ์ยกเลิกคะแนนสะสม TMB Rewards Plus และเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากไม่ประจำ TMB ดอกเบี้ยสูงจากยอดแบ่งจ่าย TMB So GooOD

4. ยอดขั้นต่ำที่สามารถใช้บริการแบ่งจ่ายรายเดือน TMB So GooOD ได้ คือ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป