ฟรีค่าจัดส่ง เมื่อซื้อสินค้า 499 บาทขึ้นไปเฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
หมวดหมู่ทั้งหมด
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต

เงื่อนไขรับคะแนนสะสม TruePoint (แบบปกติ ทุก 25 บาท รับ 1 ทรูพอยท์)

1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint สำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่าน  www.wemall.com ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 - วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 (หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง) 

2. สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน  www.wemall.com และชำระเงินครบตามมูลค่าราคาที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม 1 TruePoint จากมูลค่าสินค้าทุก 25 บาท ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน 

หมายเหตุ: จำกัดสูงสุด 1,000 TruePoint ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และ 10,000 คะแนน ต่อ เดือน 

3. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อโดย  ไม่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ในการแลกรับสินค้าหรือแลกรับส่วนลดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ

4. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่าน  www.wemall.com เท่านั้น 

5. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ลงทะเบียน TrueID และมีบริการในเครือทรู ก่อนวันที่ทำรายการสั่งซื้อตามเงื่อนไข

6. ทรูยู จะมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และไม่มีการสะสมคะแนนย้อนหลัง

7. การใช้งาน TruePoint ลูกค้าทุกท่านจะต้องมีเบอร์ทรู เพื่อยืนยันรหัส OTP ในการดำเนินการแลก TruePoint

8. รายการสั่งซื้อที่ได้รับสิทธ์ TruePoint จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ขายแต่ละราย 

9. กรณียกเลิกรายการสั่งซื้อ ทรูยู ขอสงวนสิทธิงดมอบคะแนนสะสม TruePoint ทุกกรณี

10. ข้อกำหนดการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก สิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  

เงื่อนไขรับคะแนนสะสม TruePoint 3 เท่า

1. ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม TruePoint 3 เท่า สำหรับการสั่งซื้อสินค้า Click & Pickup จากร้าน True Shop > https://www.wemall.com/true_shop ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 - 14 พฤศจิกายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
2. ลูกค้าต้องชำเร็จเงินเสร็จสมบูรณ์และรับสินค้าในสาขาที่ได้เลือกไว้เรียบร้อยแล้ว
3. ไม่สามารถใช่ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
4. สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าผ่าน www.wemall.com และชำระเงินครบตามมูลค่าราคาที่กำหนด จะได้รับคะแนนสะสม ดังนี้
4.1 ลูกค้าจะได้รับ Truepoint ทันทีในอัตราปกติ เมื่อลูกค้ากดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว ที่อัตรา 25 บาท ต่อ 1 ทรูพอยท์
4.2 ลูกค้าจะได้รับ Truepoint ที่เหลือ (2 เท่า) ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ลูกค้ากดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ: จำกัดสูงสุด 1,000 TruePoint ต่อ 1 สิทธิ์ ต่อ 1 รายการสั่งซื้อ และ 10,000 คะแนน ต่อ เดือน
5. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าที่ทำรายการสั่งซื้อโดย ไม่ใช้คะแนนสะสม TruePoint ในการแลกรับสินค้าหรือแลกรับส่วนลดในรายการสั่งซื้อนั้นๆ
6. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่แจ้งหมายเลขประจำตัวประชาชน ในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าผ่าน www.wemall.com เท่านั้น
7. ทรูยู ขอสงวนสิทธิมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้กับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่ลงทะเบียน TrueID และมีบริการในเครือทรู ก่อนวันที่ทำรายการสั่งซื้อตามเงื่อนไข 
8. ทรูยู จะมอบคะแนนสะสม TruePoint ให้ลูกค้าภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันที่ลูกค้าได้รับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วเท่านั้น และไม่มีการสะสมคะแนนย้อนหลัง

9. การใช้งาน TruePoint ลูกค้าทุกท่านจะต้องมีเบอร์ทรู เพื่อยืนยันรหัส OTP ในการดำเนินการแลก TruePoint

10. รายการสั่งซื้อที่ได้รับสิทธ์ TruePoint จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ยกเว้นกรณีที่สินค้าเสียหาย ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ทั้งนี้ การเปลี่ยนสินค้าเป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของผู้ขายแต่ละราย
11. ข้อกำหนดการใช้คะแนนสะสม TruePoint เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิก สิทธิพิเศษหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


https://www.wemall.com/

;