ลงทะเบียน

เบอร์และโปรโมชั่นที่เลือก
0646932497
***อ่านเงื่อนไข ข้อตกลงการรับสิทธิ์ เบอร์นี้ คลิกที่นี่
+
4G+ Super Smart 1299

- โทรทุกเครือข่าย 850 นาที

- 4G ความเร็วสูงสุด 20 GB

- WiFi ไม่จำกัด

- ค่าบริการรายเดือน 1299 บาท

- สัญญา 12 เดือน

คำนำหน้าชื่อ*
เพศ*
ชื่อ*
นามสกุล*
วันที่เกิด*
Email*
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้*
หมายเลขบัตรประชาชน*
วันที่หมดอายุ*
สำเนาบัตรประชาชน*
(พร้อมลายเซ็นต์)
( *รูปต้องมีขนาดไม่เกิน 5MB และเป็นไฟล์ .jpg, .png, .pdf )
ตัวอย่างการรับรองเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชนของคุณ

หมายเหตุ ***เอกสารสำเนาบัตรประชาชนต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยลายมือเท่านั้น รูปถ่ายบัตรประชาชนและลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถใช้ได้
*บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ใช้สำเนาบัตรประชาชนเพื่อการเปิดใช้บริการรายเดือนเท่านั้น และจะไม่เผยแพร่เอกสารก่อนได้รับอนุญาต

จังหวัด*
เขต/อำเภอ*
แขวง/ตำบล*
รหัสไปรษณีย์*
เลขที่*
หมู่
หมู่บ้าน
อาคาร/ชั้น/ห้อง
ตรอก/ซอย
ถนน*
จังหวัด*
เขต/อำเภอ*
แขวง/ตำบล*
รหัสไปรษณีย์*
เลขที่*
หมู่
หมู่บ้าน
อาคาร/ชั้น/ห้อง
ตรอก/ซอย
ถนน*
โปรดยืนยันตัวตนของคุณ